Avantajele și dezavantajele investiției în Bitcoin

Avantajele și dezavantajele investiției în Bitcoin

În scurta analiză de astăzi subliniem avantajele și dezavantajele caracteristice mediului de afaceri românesc din perspectiva investitorilor străini.

Avantajele și dezavantajele investiției în Bitcoin

Avantaje Ca un prim avantaj, în ceea ce priveşte mediul de afaceri, putem menționa politica Guvernului României, centrată pe susţinerea întreprinzătorilor privaţi şi pe stimularea liberei iniţiative. Acţiunile Guvernului urmăresc consolidarea unui mediu de afaceri stabil şi predictibil, eliminarea monopolurilor de stat nejustificate din punct de vedere economic, consolidarea liberei competiţii, creşterea transparenţei mediului de afaceri şi a politicilor guvernamentale, respectiv a politicii monetare, precum şi liberalizarea pieţei muncii.

Ca factori decisivi în acest sens sunt rectificările legislative din care aduc o relaxare fiscală prin îmbunătățirea climatului investițional.

Avantajele și dezavantajele investiției în Bitcoin

Tot de la 1 ianuarie se va aplica trecerea sarcinii fiscale de la angajator la angajat. Timpul scurt pentru înființarea unei firme — în Romania, o firmă se poate înființa în zile lucrătoare; Costul mic al forței de muncă calificate — disponibilitatea resurselor materiale şi umane, poate fi o oportunitate de dezvoltare a afacerilor atât pentru antreprenorii români cât și pentru investitorii străini; Alte avantaje: neimpozitarea profitului reinvestit, politica fiscală sănătoasă, acces la fonduri europene, poziţia în Europa — stat membru UE și stat membru NATO; Dezavantaje Când vorbim despre aspecte mai puțin favorabile putem menționa în primul rând: corupția, lipsa de transparență, ineficienţa administraţiei publice, birocrația, infrastructura slab dezvoltată sau mai bine spus, infrastructura care este în proces continuu de dezvoltare, dat fiind angajamentul luat în direcţia aducerii infrastructurii autostrăzilor la nivelul standardelor UE.

De remarcat este faptul că România continuă să ofere posibilități investiționale foarte bune, atât în termeni de oportunitate a pieței cât și de stimulente economice și fiscale.

Într-o notă optimistă, mediul de afaceri românesc reprezintă un cadru atractiv pentru investiţiile străine.

Avantajele și dezavantajele investiției în Bitcoin

Informațiiimportante